در صورت هر گونه مشکل با شماره های واحد پشتیبانی یا از طریق پشتیبانی ما ما در ارتباط باشید

دانلود شش 6 فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومي موضوعات مدني الزام به تنظیم سند رسمی خانه الزام به تحويل مبيع مقوم موضوع پلاك ثبتي خش شماره ونام شهرستان به انضمام كليه خسارات قانوني الزام به تنظيم سند رسمي انتقال پلاك ثبتي

دانلود شش 6 فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومي موضوعات مدني الزام به تنظیم سند رسمی خانه الزام به تحويل مبيع مقوم موضوع پلاك ثبتي خش شماره ونام شهرستان به انضمام كليه خسارات قانوني الزام به تنظيم سند رسمي انتقال پلاك ثبتي دانلود شش 6  فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومي موضوعات مدني الزام به تنظیم سند رسمی خانه الزام به تحويل مبيع مقوم موضوع پلاك ثبتي خش شماره ونام شهرستان به انضمام كليه خسارات قانوني الزام به تنظيم سند رسمي انتقال پلاك ثبتي

دانلود شش 6  فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومي موضوعات مدني الزام به تنظیم سند رسمی خانه الزام به تحويل مبيع مقوم موضوع پلاك ثبتي خش شماره ونام شهرستان به انضمام كليه خسارات قانوني الزام به تنظيم سند رسمي انتقال پلاك ثبتي بخش انضمام كليه  خسارات قانوني الزام به فك رهن وتنظيم سند رسمي انتقال پلاك ثبتي و نيز تحويل مبيع مقوم انضمام به انضمام كليه خسارات قانوني با صدور دستور موقت الزام به فك رهن مقوم و تنظيم سند رسمي انتقال پلاك ثبتي مقوم به       ريال به انضمام كليه خسارات قانوني  قوه قضاييه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دادگاه ها شوراي حل اختلاف راي دادگاه با فرمت آفيس ورد Office Word به صورت (Doc)6 صفحه با قابليت ويرايش و چاپ در دسترس شماست.

براي دانلود فرم از کادر زير اقدام به دانلود نماييد.

 1- الزام به تحويل مبيع مقوم به      ريال موضوع پلاك ثبتي      /     بخش "شماره ونام شهرستان" به انضمام كليه خسارات قانوني

اينجانب به نشاني مذكور برابر قرارداد مورخ     ،‌      دانگ      باب خانه جزء پلاك ثبتي      /      بخش "شماره ونام شهرستان" را از خوانده/خواندگان خريداري نموده و بهاي آن نيز پرداخت شده است. عليرغم ايفاء تعهداتم بعنوان خريدار، متأسفانه خوانده/خواندگان مذكور از اجراي مفاد قراردادي خود امتناع نموده‌اند. اينك اولاً:پيش از حلول جلسه رسيدگي صدور دستور استعلام ثبتي مورد استدعاست وثانياً: با عنايت به مراتب فوق و امتناع خوانده/خواندگان از اجراي مفاد قرارداد، صدور.................

.......................................

2- الزام به تحويل مبيع مقوم به      ريال موضوع پلاك ثبتي      /     بخش "شماره ونام شهرستان" به انضمام كليه خسارات قانوني با صدور دستور موقت  

اينجانب به نشاني مذكور برابر قرارداد مورخ     ،‌      دانگ      باب خانه جزء پلاك ثبتي      /      بخش "شماره ونام شهرستان" را از خوانده/خواندگان خريداري نموده و بهاي آن نيز پرداخت شده است. عليرغم ايفاء تعهداتم بعنوان خريدار، متأسفانه خوانده/خواندگان مذكور از اجراي مفاد قراردادي خود امتناع نموده است. اينك اولاً پيش از حلول جلسه رسيدگي صدور دستور استعلام ثبتي و با وصول پاسخ استعلام صدور دستور موقت بر منع نقل و انتقال پلاك مذكور استدعا مي شود. ثانياً با........................

.....................................

3- الزام به تنظيم سند رسمي انتقال پلاك ثبتي      /     بخش  "شماره ونام شهرستان" به انضمام كليه  خسارات قانوني

اينجانب به نشاني مذكور برابر قرارداد مورخ     ،‌      دانگ      باب خانه جزء پلاك ثبتي      /       بخش  "شماره و نام شهرستان" را از خوانده/خواندگان خريداري نموده آپارتمان و بهاي آن نيز تأديه شده است. عليرغم ايفاء تعهداتم بعنوان خريدار، متأسفانه خوانده/خواندگان از اجراي مفاد قرارداد امتناع مي‌نمايند. اينك پيش از حلول جلسه رسيدگي، اولاً صدور دستور استعلام ثبتي و صدور گواهي توسط دفتر دادگاه جهت اخذ تأييديه حضور در دفترخانه ثانياً با..................

..........................

4- الزام به تنظيم سند رسمي انتقال پلاك ثبتي      /     بخش  "شماره ونام شهرستان" و نيز تحويل مبيع مقوم به      ريال به انضمام كليه خسارات قانوني با صدور دستور موقت  

اينجانب به نشاني مذكور برابر قرارداد مورخ     ،‌      دانگ      باب خانه جزء پلاك ثبتي      /      بخش "شماره و نام شهرستان" را از خوانده/خواندگان خريداري نموده و بهاي آن نيز پرداخت شده است. عليرغم ايفاء تعهداتم بعنوان خريدار، متأسفانه خوانده/خواندگان مذكور از اجراي مفاد قراردادي خود امتناع نموده‌اند. اينك اولاً پيش از حلول جلسه رسيدگي صدور دستور استعلام ثبتي و صدور گواهي توسط دفتر دادگاه جهت اخذ تأييديه  حضور در دفترخانه و با وصول پاسخ استعلام..................

.......................

5- الزام به فك رهن وتنظيم سند رسمي انتقال پلاك ثبتي      /     بخش "شماره ونام شهرستان" و نيز تحويل مبيع مقوم به      ريال به انضمام به انضمام كليه خسارات قانوني با صدور دستور موقت

باسلام احتراماً به استحضارمي رساند: اينجانب به نشاني مذكور برابر قرارداد مورخ     ،‌      دانگ      باب خانه جزء پلاك ثبتي      /      بخش "شماره ونام شهرستان" را از خوانده خريداري نموده و بهاي آن نيز پرداخت شده است. عليرغم ايفاء تعهداتم بعنوان خريدار، متأسفانه خوانده/خواندگان مذكور از اجراي مفاد قراردادي خود امتناع نموده‌اند. اينك پيش از حلول جلسه رسيدگي، اولاً صدور دستور استعلام ثبتي و صدور گواهي توسط دفتر دادگاه جهت اخذ تأييديه  حضور در دفترخانه و با وصول پاسخ استعلام................

...................

6- الزام به فك رهن مقوم به       ريال و تنظيم سند رسمي انتقال پلاك ثبتي      /     بخش "شماره ونام شهرستان" مقوم به       ريال به انضمام كليه خسارات قانوني

 اينجانب به نشاني مذكور برابر قرارداد مورخ     ،‌      دانگ      باب خانه جزء پلاك ثبتي      /      بخش "شماره و نام شهرستان" را از خوانده خريداري نموده و بهاي آن نيز تأديه شده است. عليرغم ايفاء تعهداتم بعنوان خريدار، متأسفانه خوانده مذكور از اجراي مفاد قراردادي خود امتناع نموده و آن را در رهن خوانده دوم قرار داده است. اينك پيش از حلول جلسه رسيدگي، اولاً صدور دستور استعلام ثبتي و صدور گواهي توسط دفتر دادگاه جهت اخذ تأييديه حضور در دفترخانه استدعا مي‌شود. ثانياً با عنايت به مراتب فوق و امتناع....................

........................

توجه داشته باشيد، محصولات اين فروشگاه گارانتي بازگشت تمام مبلغ را دارند، به اين صورت که اگر محصولي از نظر صحت محتوا مشکلي داشت طي چهار روز با ثبت مشکل در بخش پشتيباني، مبلغ دريافت شده کاملا بازگردانده مي شودبا تشکرفروشگاه فايل زندگيفروشگاه مورد اعتماد شما

قیمت این فایل 15880تومان می باشد

خرید آنلاین

دانلود شش 6 فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومي موضوعات مدني الزام به تنظیم سند رسمی خانه الزام به تحويل مبيع مقوم موضوع پلاك ثبتي خش شماره ونام شهرستان به انضمام كليه خسارات قانوني الزام به تنظيم سند رسمي انتقال پلاك ثبتي  

دانلود شش 6 فرم کامل و قابل ویرایش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومی موضوعات مدني الزام به تنظيم سند رسمي خانه الزام به تحویل مبيع مقوم موضوع پلاك ثبتي خش ش

ادامه مطلب  

دانلود چهار 4 فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومي موضوعات مدني رفع مزاحمت الزام به رفع مزاحمت به انضمام كليه خسارات قانوني الزام به رفع مزاحمت ومطالبه خسارت وارده به همسايه مقوم به \"تامبلغ ده میلیون ريال\" ريال به انضمام ك  

دانلود چهار 4 فرم کامل و قابل ویرایش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومی موضوعات مدني رفع مزاحمت الزام به رفع مزاحمت به انضمام كليه خسارات قانونی الزام به رف

ادامه مطلب  

دانلود چهار 4 فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومي موضوعات مدني رفع ممانعت از حق الزام به رفع ممانعت از حق به انضمام كليه خسارات قانوني الزام به رفع ممانعت از حق به انضمام كليه خسارات قانوني الزام به رفع ممانعت ازحق و مطالبه  

دانلود چهار 4 فرم کامل و قابل ویرایش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومی موضوعات مدني رفع ممانعت از حق الزام به رفع ممانعت از حق به انضمام كليه خسارات قانونی

ادامه مطلب  

دانلود 5 پنج فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومي موضوعات مدني موضوعات مشترك محلهای مسكونی و تجاری الزام به انجام تعميرات اساسي در مورد اجاره مقوم الزام به تحويل مورد اجاره به انضمام كليه خسارات قانونی قوه قضاييه سازمان ثبت  

دانلود 5 پنج فرم کامل و قابل ویرایش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومی موضوعات مدني موضوعات مشترك محلهای مسكونی و تجاری الزام به انجام تعمیرات اساسی در مورد

ادامه مطلب  

دانلود پنج 5 فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومي موضوعات مدني خلع ید خلع يد مقوم به انضمام كليه خسارات قانوني خلع يد و قلع و قمع بنا مقوم انضمام كليه خسارات قانوني با صدور دستور موقت قوه قضاييه سازمان ثبت اسناد و املاک کشو  

دانلود پنج 5 فرم کامل و قابل ویرایش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومی موضوعات مدني خلع ید خلع ید مقوم به انضمام كليه خسارات قانونی خلع ید و قلع و قمع بنا مقو

ادامه مطلب  

دانلود چهار 4 فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومي موضوعات مدني الزام به تنظیم سند رسمی عمومی ابطال‌عمليات اجرايي و الزام به تنظيم سند رسمي انتقال به انضمام كليه خسارات قانوني با صدر دستور توقيف عمليات اجرايي اعتراض ‌ثالث نس  

دانلود چهار 4 فرم کامل و قابل ویرایش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومی موضوعات مدني الزام به تنظيم سند رسمي عمومی ابطال‌عملیات اجرایی و الزام به تنظيم سند

ادامه مطلب  

دانلود یازده 11 فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومي موضوعات مدني قرار داد و تعهدات الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول با توابع مربوطه الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان تأمين دليل با جلب نظر كارشناس در مورد تغيير شغل محل ك  

دانلود یازده 11 فرم کامل و قابل ویرایش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومی موضوعات مدني قرار داد و تعهدات الزام به تنظيم سند رسمي مال غیر منقول با توابع مربوط

ادامه مطلب  

دانلود یازده 10 فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومي موضوعات مدني الزام به تنظیم سند رسمی مال منقول الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل الزام به تحويل مبيع مقوم به انضمام كليه خسارات قانوني الزام به تحويل مبيع مقوم به انضمام كل  

دانلود یازده 10 فرم کامل و قابل ویرایش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومی موضوعات مدني الزام به تنظيم سند رسمي مال منقول الزام به تنظيم سند رسمي اتومبیل الز

ادامه مطلب  

دانلود هفت 7 فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومي موضوعات مدني الزام به تنظیم سند رسمی انتقال امتیاز تلفن الزام به انجام تشريفات رسمي انتقال امتياز تلفن شماره مقوم الزام به انجام تشريفات رسمي انتقال امتياز تلفن به انضمام كلي  

دانلود هفت 7 فرم کامل و قابل ویرایش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومی موضوعات مدني الزام به تنظيم سند رسمي انتقال امتیاز تلفن الزام به انجام تشریفات رسمي ا

ادامه مطلب  

دانلود پنج فرم بخش 1 فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومي موضوعات مدني عممی قرارداد و تعهدات الزام به انجام تعهد در پرداخت بدهي به ميزان به انضمام كلية خسارات قانوني قوه قضاييه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دادگاه ها شوراي  

دانلود پنج فرم بخش 1 فرم کامل و قابل ویرایش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومی موضوعات مدني عممی قرارداد و تعهدات الزام به انجام تعهد در پرداخت بدهی به میزا

ادامه مطلب  

صفحات ادامه نتايج:  1