در صورت هر گونه مشکل با شماره های واحد پشتیبانی یا از طریق پشتیبانی ما ما در ارتباط باشید

دانلود فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومي موضوعات زمین شهری ابطال راي كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري و ابطال سند مالكيت صادره به انضمام جميع خسارات قانوني وارده مدني قوه قضاييه ابطال راي كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري وس

دانلود فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومي موضوعات زمین شهری ابطال راي كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري و ابطال سند مالكيت صادره به انضمام جميع خسارات قانوني وارده مدني قوه قضاييه ابطال راي كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري وس دانلود فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومي موضوعات زمین شهری ابطال راي كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري و ابطال سند مالكيت صادره به انضمام جميع خسارات قانوني وارده مدني قوه قضاييه ابطال راي كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري وس

دانلود فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومي موضوعات زمین شهری ابطال راي كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري و ابطال سند مالكيت صادره به انضمام جميع خسارات قانوني وارده مدني قوه قضاييه ابطال راي كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري وسندصادرة بنام دولت به انضمام جميع خسارات قانوني وارده -ابطال راي كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري و ابطال سند مالكيت صادره به انضمام جميع خسارات قانوني خوانده صدور دستور موقت به منع نقل و انتقال پلاك  سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دادگاه ها شوراي حل اختلاف راي دادگاه با فرمت آفيس ورد Office Word به صورت (Doc)3 صفحه با قابليت ويرايش و چاپ در دسترس شماست.

براي دانلود فرم از کادر زير اقدام به دانلود نماييد.

 1- ابطال راي كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري و ابطال سند مالكيت صادره به انضمام جميع خسارات قانوني وارده

به موجب كپي مصدق سند مالكيت شماره      ، پلاك/ پلاك هاي ثبتي شماره      /      بخش  "شماره و نام شهرستان" به مساحت       واقع در       در مالكيت قانوني و رسمي اينجانب بوده و املاك مذكور طي ساليان متمادي تحت كشت و زرع بوده و به دليل واقع شدن در محدوده شهر و بر اثر عوامل جوي عمليات كشاورزي در آن متوقف شده و كميسيون ماده 12 بدون توجه به سوابق و وجود آثار عمران در آن و بدون رعايت موازين قانوني آن را موات اعلام نموده...................

..............................

2- ابطال راي كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري وسندصادرة بنام دولت به انضمام جميع خسارات قانوني وارده

به موجب كپي مصدق سند مالكيت شماره       ، پلاك/ پلاك هاي ثبتي شماره      /      بخش  "شماره و نام شهرستان" به مساحت       واقع در       در مالكيت قانوني و رسمي اينجانب بوده و املاك مذكور طي ساليان متمادي تحت كشت و زرع بوده و به دليل واقع شدن در محدوده شهر و بر اثر عوامل جوي عمليات كشاورزي در آن متوقف شده و كميسيون ماده 12 بدون توجه به سوابق و وجود آثار عمران در آن و بدون رعايت موازين قانوني آن را موات اعلام نموده و در اجراي راي موات مذكور سند مالكيت به نام اينجانب را نيز باطل كرده و به نام اداره كل زمين شهري استان       به نمايندگي دولت مبادرت به اخذ سند مالكيت كرده است. از آنجائيكه با توجه...........................

...........................

3- ابطال راي كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري و ابطال سند مالكيت صادره به انضمام جميع خسارات قانوني خوانده صدور دستور موقت به منع نقل و انتقال پلاك

به موجب كپي مصدق سند مالكيت شماره       ، پلاك/ پلاك هاي ثبتي شماره      /      بخش  "شماره و نام شهرستان" به مساحت       واقع در       در مالكيت قانوني و رسمي اينجانب بوده و املاك مذكور طي ساليان متمادي تحت كشت و زرع بوده و به دليل واقع شدن در محدوده شهر و بر اثر عوامل جوي عمليات كشاورزي در آن متوقف شده و كميسيون ماده 12 بدون توجه به سوابق و وجود آثار عمران در آن و بدون رعايت موازين قانوني آن را موات اعلام نموده و در اجراي راي موات مذكور سند مالكيت به نام اينجانب را نيز باطل كرده و به نام اداره كل زمين شهري استان     به نمايندگي دولت مبادرت به اخذ سند مالكيت كرده است. از آنجائيكه با توجه به تعريف زمين موات پلاك هاي مورد ترافع خارج از شمول تعريف مزبور مي باشد فلذا عندالاقتضاء با معاينه و تحقيق محلي و حلب نظر كارشناس رسمي......................

..............................

توجه داشته باشيد، محصولات اين فروشگاه گارانتي بازگشت تمام مبلغ را دارند، به اين صورت که اگر محصولي از نظر صحت محتوا مشکلي داشت طي چهار روز با ثبت مشکل در بخش پشتيباني، مبلغ دريافت شده کاملا بازگردانده مي شودبا تشکرفروشگاه فايل زندگيفروشگاه مورد اعتماد شما

قیمت این فایل 12880تومان می باشد

خرید آنلاین

دانلود فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومي موضوعات زمین شهری ابطال راي كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري و ابطال سند مالكيت صادره به انضمام جميع خسارات قانوني وارده مدني قوه قضاييه ابطال راي كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري وس  

دانلود فرم کامل و قابل ویرايش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومی موضوعات زمين شهري ابطال راي كمیسیون ماده 12 قانون زمين شهري و ابطال سند مالكيت صادره به انضم

ادامه مطلب  

دانلود دو 2 فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومي موضوعات مدنی توقیف عملیات اجرائی و ابطال اجرائیه توقيف عمليات اجرائي و ابطال اجرائيه صادره از اداره ثبت به شماره به دليل پرداخت وجه آن به انضمام كليه خسارات قانون قوه قضاييه  

دانلود دو 2 فرم کامل و قابل ویرايش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومی موضوعات مدني توقیف عملیات اجرائی و ابطال اجرائیه توقیف عملیات اجرائی و ابطال اجرائیه

ادامه مطلب  

دانلود شش 6 فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومي موضوعات تجاری تقاضاي صدور حكم ورشكستگي صدور دستورموقت منع ازهرگونه اقدام درشرکت ابطال صورتجلسات شركت و ابطال شركت به انضمام كليه خسارات قانونی قوه قضاييه سازمان ثبت اسناد و ا  

دانلود شش 6 فرم کامل و قابل ویرايش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومی موضوعات تجاری تقاضای صدور حكم ورشكستگی صدور دستورموقت منع ازهرگونه اقدام درشرکت ابطال

ادامه مطلب  

دانلود سه 3 فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومي موضوعات مدني شناسنامه ابطال شناسنامه شماره و تقاضاي اصدار شناسنامه جديد با مشخصات واقعي خواهان الزام به تغيير نام انضمام كلية خسارات قانوني الزام به تغيير نام فرزندم انضمام ك  

دانلود سه 3 فرم کامل و قابل ویرايش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومی موضوعات مدني شناسنامه ابطال شناسنامه شماره و تقاضای اصدار شناسنامه جدید با مشخصات واق

ادامه مطلب  

دانلود شش 6 فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم موضوعات تجاری ابطال صورتجلسات شركت و ابطال شركت به انضمام كليه خسارات قانونی ابطال صورتجلسات شركت و ابطال شركت به انضمام كليه خسارات و هزينه دادرسي با صدور دستور موقت تقاضاي صدور حكم ورشكستگي تقاضاي صدو  

دانلود شش 6 فرم کامل و قابل ویرايش و چاپ نمونه فرم موضوعات تجاری ابطال صورتجلسات شركت و ابطال شركت به انضمام كلیه خسارات قانونی ابطال صورتجلسات شركت و ابطال شركت به

ادامه مطلب  

دانلود هفت 7 فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم موضوعات خانواده فسخ نكاح یا ابطال آن ابطال عقد ازدواج به علت عدم رعايت غبطه و مصلحت ابطال عقد ازدواج به علت وجود اكراه و فقدان قصد به انضمام كلية خسارات قانوني بطلان ازدواج خواندگان به علت عدم كسب اجازه  

دانلود هفت 7 فرم کامل و قابل ویرايش و چاپ نمونه فرم موضوعات خانواده فسخ نكاح یا ابطال آن ابطال عقد ازدواج به علت عدم رعایت غبطه و مصلحت ابطال عقد ازدواج به علت وجود اكر

ادامه مطلب  

دانلود چهار 4 فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومي موضوعات مدني رفع مزاحمت الزام به رفع مزاحمت به انضمام كليه خسارات قانوني الزام به رفع مزاحمت ومطالبه خسارت وارده به همسايه مقوم به \"تامبلغ ده میلیون ريال\" ريال به انضمام ك  

دانلود چهار 4 فرم کامل و قابل ویرايش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومی موضوعات مدني رفع مزاحمت الزام به رفع مزاحمت به انضمام كلیه خسارات قانونی الزام به رف

ادامه مطلب  

دانلود چهار 4 فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومي موضوعات مدني رفع ممانعت از حق الزام به رفع ممانعت از حق به انضمام كليه خسارات قانوني الزام به رفع ممانعت از حق به انضمام كليه خسارات قانوني الزام به رفع ممانعت ازحق و مطالبه  

دانلود چهار 4 فرم کامل و قابل ویرايش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومی موضوعات مدني رفع ممانعت از حق الزام به رفع ممانعت از حق به انضمام كلیه خسارات قانونی

ادامه مطلب  

دانلود چهار 4 فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم موضوعات مدنی ابطال وكالت نامه اظهارنامه قانوني اخطار قانوني در اعلام عزل از وكالت ابطال وكالت نامه شماره دفترخانه شماره و نام شهرستان و نيز سند انتقال شماره دفترخانه شماره و نام شهرستان به انضمام كلي  

دانلود چهار 4 فرم کامل و قابل ویرايش و چاپ نمونه فرم موضوعات مدني ابطال وكالت نامه اظهارنامه قانونی اخطار قانونی در اعلام عزل از وكالت ابطال وكالت نامه شماره دفترخان

ادامه مطلب  

دانلود پنج 5 فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومي موضوعات مدني خلع ید خلع يد مقوم به انضمام كليه خسارات قانوني خلع يد و قلع و قمع بنا مقوم انضمام كليه خسارات قانوني با صدور دستور موقت قوه قضاييه سازمان ثبت اسناد و املاک کشو  

دانلود پنج 5 فرم کامل و قابل ویرايش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومی موضوعات مدني خلع ید خلع ید مقوم به انضمام كلیه خسارات قانونی خلع ید و قلع و قمع بنا مقو

ادامه مطلب  

صفحات ادامه نتايج:  1